• Kategori : Buku
  Pengarang : Prof. Drs. Kusminarto, Ph.D.
  Lokasi : Rak K8
  Penerbit : Penerbit ANDI
  Tahun : 2011
  Tipe File : Dokumen
 • Kategori : Buku
  Pengarang : Wesli
  Lokasi : Rak K8
  Penerbit : Graha Ilmu
  Tahun : 2010
  Tipe File : Dokumen
 • Kategori : Buku
  Pengarang : Hasan Basri Siregar
  Lokasi : Rak K8
  Penerbit : Graha Ilmu
  Tahun : 2010
  Tipe File : Dokumen
 • Kategori : Buku
  Pengarang : Hendra Susanto | Hediana Makmur
  Lokasi : Rak K8
  Penerbit : Penerbit ANDI
  Tahun : 2012
  Tipe File : Dokumen